Zangdiensten in de Bonifatiuskerk, georganiseerd samen met en door het team: ‘Prijs met Johannes de Heer’

Wij hebben inmiddels mooie diensten achter de rug in ons mooie kerkje langs de Huissensedijk!  We zijn er blij mee! In de kerkenraad van 19 oktober jl. is besloten om ook in 2018 hiermee door te gaan en wel 1 maal per kwartaal!

Komende JdH-Zangdiensten in 2018 zullen DV worden gehouden op:

28 januari om 16.00 uur
29 april om 19.00 uur
8 juli om 19.00 uur
14 oktober om 16.00 uur

De tijden aangepast aan de periode van het jaar

 


Zie de impressie van deze Zangavond op Youtube!

Uitzending 15 oktober 2017 


 PRIJS MET JOHANNES DE HEER

Zangavond in de

Bonifatiuskerk te Elden

op

Zondag 15 oktober 2017

 

Aanvang om 19.30 uur.

 


Eerdere uitzending

Johannes de Heer-Zangdienst in de Bonifatiuskerk op Zondag 9 juli 2017

Georganiseerd door ‘Prijs met Johannes de Heer’ in samenwerking met Hervormde Gemeente ‘De Rank’ uit Elden (Arnhem).

 


De nieuwe Schakel is uit: nr. 3 / Herfst 2017

Naast de Meditatie van ds. Vermaat en de rubriek Gemeentewerken wordt onder meer aan aandacht gegeven aan bijdragen van Ds. Romein: ‘Bijbelse kernwoorden’, Kerkverlating, Israël, namen en adressen, Kerkdiensten, etc.

Voor ieder wat wils: klik hier


Meditatie Ds. P. Vermaat: hier klikken


‘Advertentie’ c.q. Oproep: hier klikken


Jonge lidmatenkring: klik hier


 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn