Dagje uit Gemeente De Rank op 27 juni a.s.

Vertrek per bus om 8.30 uur. De bus staat op de parkeerplaats Huissensedijk. De reis gaat langs de IJssel richting Twente. We genieten van de mooie en interessante omgeving, waarbij ook de inwendige mens niet zal worden vergeten. We zullen verrast worden op de vermaarde ‘dekselse pannetjes’  …………….. afwachten dus.
Na een fijne dag is de aankomst op de Huissensedijk gepland `18.45 uur

 

 

 


Video-opname van de Zangdienst

‘Prijs met Johannes de Heer’

op 14 april 2019

in de Bonifatiuskerk, Elden / Arnhem

 


De volgende Zangdiensten in de Bonifatiuskerk

georganiseerd samen met en door het team

‘Prijs met Johannes de Heer’

op 14 Juli a.s. Aanvang 19.00 uur

in het mooie kerkje a/d Huissensedijk

Thema ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

(zie poster)

 

En op DV 13 oktober as. om 16.00 uur

Thema ; ‘Leven tot in eeuwigheid’

(Aanvangstijden aangepast aan de periode van het jaar)