Met de Gemeente De Rank een ‘Dagje uit’ 

Wordt voor 2019 nog georganiseerd


Zangdiensten in de Bonifatiuskerk

georganiseerd samen met en door het team:
‘Prijs met Johannes de Heer’
Wij hebben inmiddels mooie diensten achter de rug in ons mooie kerkje langs de Huissensedijk!
In de kerkenraad van 19 oktober jl. is besloten om ook in 2018 hiermee door te gaan en wel 1 maal per kwartaal!
Komende JdH-Zangdiensten in 2018 zullen DV worden gehouden op:
29 april om 19.00 uur
8 juli om 19.00 uur
14 oktober om 16.00 uur
(Aanvangstijden aangepast aan de periode van het jaar)


De nieuwe Schakel is uit: nr. 1 / Lente nr. 1-2018. klik hier