Zangdiensten in de Bonifatiuskerk

georganiseerd samen met en door het team:

‘Prijs met Johannes de Heer’

Wij hebben inmiddels mooie diensten achter de rug in ons mooie kerkje aan de Huissensedijk!
In de kerkenraad van 19 oktober jl. is besloten om ook in 2019 hiermee 1 maal per kwartaal door te gaan! Dit uiteraard in goed overleg met de organisatie van ‘Prijs met Johannes de Heer’.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Komende JdH-Zangdiensten in 2019 zullen DV worden gehouden op:

27 januari om 16.00 uur – Thema ‘Genade ook voor mij’

14 april om 19.00 uur – Thema ‘Passie & Pasen’

14 juli om 19.00 uur – Thema ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

13 oktober om 16.00 uur – Thema ; ‘Leven tot in eeuwigheid’

(Aanvangstijden aangepast aan de periode van het jaar)