Lijdenstijd / Veertigdagentijd

Inmiddels zijn we de lijdenstijd ingegaan.
Aanstaande zondag is het alweer de tweede lijdenszondag en zo zijn we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
De voorbereidingsweken, die aan het paasfeest voorafgaan, staan dit jaar wel in een bijzonder licht, of beter, ze liggen onder een schaduw.
Immers, het was vorig jaar in de lijdenstijd dat het coronavirus zich ging verspreiden en het virus is nog steeds heel actief.
We kunnen nazeggen wat we lezen in Jeremia 8: … en nog zijn wij niet verlost.
De profeet citeert daar het volk van Juda als het klaagt:

De oogst is voorbij, de zomer is ten einde,
en nog zijn wij niet verlost. ( Jeremia 8 : 20 )

Doorvertaald naar onze situatie: de winter is voorbij, het voorjaar is aangebroken en nog zijn wij niet verlost.

Toen van vijandige machten die de mensen bedreigen, vandaag van een vijand in de vorm van een virus dat ons gegijzeld houdt en bedreigt.
Jeremia lijdt mee met zijn volk en stelt de vraag, zonder die direct te beantwoorden, waarom leven wij nog steeds in deze ellendige situatie?
Hij zegt als het ware: laten we daar eens samen over nadenken. En wij?
Vestigen wij al onze hoop op vaccinatie?
Ik vind dat je daar zeker gebruik van mòet maken. Het is een middel dat God ons schenkt.
Hij, die alle dingen in zijn hand heeft, geeft wetenschappers het vermogen om deze vaccins te ontwikkelen.
Maar als ze werken, en dat doen ze, dan is dit onder Gods zegen. Dat mogen we niet vergeten.
Uiteindelijk komt verlossing van de Heere God.
Dat moesten de mensen in Juda niet vergeten.
Dat moeten ook wij niet vergeten
Daarom mogen we Hem bidden om zijn zegen over deze middelen.
Oftewel; bid en werk. Vraag om Gods zegen en laat je dan, als je aan de beurt bent, prikken.
En dan zien we tòch uit naar Pasen. Ook dit jaar, want we weten: de boze vijand is verslagen.
We worden uiteindelijk niet geregeerd door de boze en zijn machten, niet door een pandemie, hoe bedreigend ook, maar door de Opgestane.
De levende Heere regeert nu en tot in eeuwigheid.
Laten we ons aan Hem toevertrouwen

Dat vraagt geloof.
Hij wil het geven en – ook dat is een zaak van gebed.

Hartelijke groeten, ds. Johan Kamp