BIJBELKRING

MIDDAG-BIJBELKRING onder leiding van ds. J.B. Kamp

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data 2021: Ds. Kamp wil de kring 13 juli weer opstarten graag wel vooraf aanmelden bij ds. Kamp

We beginnen om 14:00 uur en gaan om 16:00 uur weer uiteen.
Vanaf 13:30 uur is er inloop.
De kring mag zich in een groot aantal deelnemers verheugen, maar er kunnen altijd nog mensen bij!
Ook wie zomaar eens de sfeer wil komen ‘proeven’ is hartelijk welkom.

Informatie via ds. J.B. Kamp:
026-4721796
dominee@derankarnhem.nl

.
JONGVOLWASSENEN-KRING
.

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2021: (VOORLOPIG GEANNULEERD)

  • De groep is gegroeid tot zo’n 10 mensen, nieuwe mensen zijn altijd welkom!
  • Doelgroep: jong volwassenen tot 40 jaar.
  • Doel van de kring: we willen ons verdiepen in Gods Woord om het ook in de praktijk van ons leven vorm te kunnen geven.

Informatie via ds. J.B. Kamp:
026-4721796
pastoraat@derankarnhem.nl

.

ETENTJE VOOR ALLEENGAANDEN

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2021: (VOORLOPIG GEANNULEERD)

Toen we destijds startten met dit initiatief merkten we dat er veel belangstelling voor is.
Dat komt niet alleen door de hoge kwaliteit van de bereidde maaltijd, maar ook –  en zeker niet in de laatste plaats – door het fijne samenzijn,… het ‘er even uit zijn’!
Het is voor veel alleengaanden belangrijk en fijn om anderen te ontmoeten en om naast het samen eten ook te kunnen delen in het geloof.

Inmiddels is er een fijne groep mensen, waar zeker nog meer mensen bij kunnen. Van harte welkom!
Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175

.

SAMEN AAN TAFEL VOOR DE GEMEENTE

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2021: (VOORLOPIG GEANNULEERD)

  • Het is goed om elkaar, ook als gemeente, te ontmoeten.
    Zo komt men vaak ook wat meer (en op een ontspannen wijze) van elkaar te weten!
  • Er wordt ook altijd een korte meditatie gehouden.
  • Mis het niet: want de koks en de helpers zijn van grote culinaire klasse!
  • Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175

.

VERGADERDATA KERKENRAAD 2021

Locatie: Ds. van Oosterzeehuis Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Eerstvolgende vergadering: zaterdag 13 maart 2021 aanvang 11.00 uur

Volgende vergaderdatums zijn:   13 april; 11 mei; 8 juni; 13 juli; 14 september; 12 oktober; 9 november en 14 december (reserve)

(Uitzonderingen worden vermeld in de weekbrief).

.