1. BIJBELKRING
DINSDAGMIDDAG-BIJBELKRING onder leiding van kerkelijk werker C.J. (Kees) Smits:

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data 2022:

9 augustus
13 september
11 oktober
8 november
13 december

We beginnen om 14:00 uur en gaan om 16:00 uur weer uiteen.
Vanaf 13:30 uur is er inloop.
De kring mag zich in een groot aantal deelnemers verheugen, maar er kunnen altijd nog mensen bij!
Ook wie zomaar eens de sfeer wil komen ‘proeven’ is hartelijk welkom.

Informatie via Kees Smits
033-2460826
kerkelijkwerker@derankarnhem.nl

.

.

ETENTJE VOOR ALLEENGAANDEN

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2022: (wij hopen hiermee in september weer te starten)

Toen we destijds startten met dit initiatief merkten we dat er veel belangstelling voor is.
Dat komt niet alleen door de hoge kwaliteit van de bereidde maaltijd, maar ook –  en zeker niet in de laatste plaats – door het fijne samenzijn,… het ‘er even uit zijn’!
Het is voor veel alleengaanden belangrijk en fijn om anderen te ontmoeten en om naast het samen eten ook te kunnen delen in het geloof.

Inmiddels is er een fijne groep mensen, waar zeker nog meer mensen bij kunnen. Van harte welkom!
Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175

.

SAMEN AAN TAFEL VOOR DE GEMEENTE

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2022: (wij hopen hiermee in september weer te starten)

  • Het is goed om elkaar, ook als gemeente, te ontmoeten.
    Zo komt men vaak ook wat meer (en op een ontspannen wijze) van elkaar te weten!
  • Er wordt ook altijd een korte meditatie gehouden.
  • Mis het niet: want de koks en de helpers zijn van grote culinaire klasse!
    Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175

.

VERGADERDATA KERKENRAAD 

Locatie: Ds. van Oosterzeehuis Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Donderdagavond om 19:30 uur

Eerstvolgende vergadering: donderdag 4 augustus aanvang 19.30 uur.

Volgende vergader-data in 2022:

1 september
6 oktober
10 november
1 december

.