BIJBELKRING

Elke maand wordt er in De Rank een ‘Middag-Bijbelkring’ gehouden
door Ds. P. Vermaat.

Data 2019: 21/05 — 18/06 — Vak. periode — 03/09 — 29/10 — 26/11

We beginnen om twee uur (14.00 uur) en gaan om vier uur (16.00 uur) weer uiteen. Vanaf half twee (13.30 uur) is er inloop. De kring mag zich in een groot aantal deelnemers verheugen, maar er kunnen er nog altijd bij. Ook wie zomaar eens de sfeer wil komen ‘proeven’ en er misschien ook nog wel van zou willen opsteken, is er hartelijk welkom.

AVOND-BIJBELKRING, onder leiding  van Hans Boer.

Data in 2019: 19 sep. – 31 okt. – 28 nov.

Aanvang om 19.30 uur (Zie ook de Zondagsbrief)

U kunt zich bij Hans Boer opgeven via tel. nr.: 026 – 4437934 of gewoon binnen lopen in het Ds. Van Oosterzeehuis, naast de kerk….

Van harte welkom!

VERGADERDATA KERKENRAAD 2019

Data 2019: 22 mei / Vakantie Periode Juni en Juli  /  22 aug. / 26 sept. / 24 okt. / 21 nov. / in Dec. geen KR verg.

(Uitzonderingen worden vermeld in de Zondagsbrief).


Omzien naar elkaar: etentje voor alleengaanden: zie zondagsbrief

  • Afgelopen voorjaar zijn we gestart met een etentje voor alleengaanden. We willen daarmee nu doorgaan, omdat we merken dat er veel belangstelling voor is. En dat niet alleen voor de hoge kwaliteit van het eten, maar het is ook –  en zeker niet in de laatste plaats – het samenzijn, het er even uit zijn! Het is voor veel alleengaanden al heel belangrijk anderen te ontmoeten, maar ook het delen in geloof!
  • We zijn met een fijne groep waar zeker nog meer mensen bij kunnen. Dus: van harte welkom! Het samen eten is trouwens ook een Bijbels gegeven. Graag opgeven bij de fam. Kramp: 0316-332175

Samen aan tafel voor de gemeente: Zie de komende zondagsbrieven.

  • Het is goed om ook als gemeente elkaar te ontmoeten. Zo komt men vaak ook wat meer – en op een ontspannen wijze – van elkaar te weten!
  • Er wordt ook altijd een korte meditatie gehouden.
  • Mis het niet: want de kokkinnen en de helpers zijn van grote culinaire klasse.
  • Gaarne opgeven bij de fam. Kramp: 0316-332175

Jongvolwassenkring

  • De groep is gegroeid tot zo’n 10 mensen: Klik hier
  • Doel van de kring: we willen ons verdiepen in Gods Woord om het ook in de praktijk van ons leven vorm te kunnen geven. Nadere info m.b.t. data: zie een van de komende zondagsbrieven.
  • Tel. info: fam. Kramp 0316-332175