BIJBELKRING

MIDDAG-BIJBELKRING onder leiding van ds. Kamp

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data 2020: dinsdag 4 februari (en vervolgens elke 2de dinsdag van de maand)

We beginnen om 14:00 uur en gaan om 16:00 uur weer uiteen.
Vanaf 13:30 uur is er inloop.
De kring mag zich in een groot aantal deelnemers verheugen, maar er kunnen altijd nog mensen bij!
Ook wie zomaar eens de sfeer wil komen ‘proeven’ is hartelijk welkom.

AVOND-BIJBELKRING onder leiding van Hans Boer

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2020: (data volgen)

Aanvang om 19.30 uur (Zie ook de Zondagsbrief)

U kunt zich opgeven bij Hans Boer via tel. nr: 026-4437934 of gewoon binnenlopen in het ds. Van Oosterzeehuis, naast de kerk.

Hartelijk welkom!


ETENTJE VOOR ALLEENGAANDEN

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2020: (data volgen)

Toen we destijds startten met dit initiatief merkten we dat er veel belangstelling voor is.
Dat komt niet alleen door de hoge kwaliteit van de bereidde maaltijd, maar ook –  en zeker niet in de laatste plaats – door het fijne samenzijn,… het ‘er even uit zijn’!
Het is voor veel alleengaanden belangrijk en fijn om anderen te ontmoeten en om naast het samen eten ook te kunnen delen in het geloof.

Inmiddels is er een fijne groep mensen, waar zeker nog meer mensen bij kunnen. Van harte welkom!
Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175


SAMEN AAN TAFEL VOOR DE GEMEENTE

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2020: (data volgen)

  • Het is goed om elkaar, ook als gemeente, te ontmoeten.
    Zo komt men vaak ook wat meer (en op een ontspannen wijze) van elkaar te weten!
  • Er wordt ook altijd een korte meditatie gehouden.
  • Mis het niet: want de koks en de helpers zijn van grote culinaire klasse!
  • Graag opgeven bij fam. Kramp: 0316-332175

JONGVOLWASSENEN-KRING

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Data in 2020:
dinsdag 11 februari (en vervolgens elke 2de dinsdag van de maand om 19:15 uur)

  • De groep is gegroeid tot zo’n 10 mensen, nieuwe mensen zijn altijd welkom!
  • Doelgroep: jong volwassenen tot 40 jaar.
  • Doel van de kring: we willen ons verdiepen in Gods Woord om het ook in de praktijk van ons leven vorm te kunnen geven.
  • Informatie via ds. Kamp: 026-4721796

VERGADERDATA KERKENRAAD 2020

Locatie: ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk 12 Elden (Gem. Arnhem)
Eerstvolgende vergadering: 28 januari om 19:30 uur

(Uitzonderingen worden vermeld in de Zondagsbrief).