Er bestaan (drie) verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:

Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
Belijdend lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
Gastlid: Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat kan onder bepaalde voorwaarden (vraag deze gerust op bij onze ledenadministrateur).
De status van een gastlid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid.
Daarin kan een gemeente ook nog verschillende keuzes maken in de eigen plaatselijke regeling. Meer informatie over gastlidmaatschap vindt u hier.

Naast doopleden, belijdende leden en gastleden staan in de administratie ook nog ongedoopte kinderen van leden, personen die ‘vriend van de gemeente’ (kortweg: ‘vriend’) zijn en ‘mee geregistreerde familieleden’ van leden.

Vriend:
Een ‘Vriend van De Rank’ is iemand die zich betrokken voelt bij Hervormde Gemeente ‘De Rank’ en die zich in lichte vorm wilt verbinden aan deze gemeente.
Dit is een goede optie voor mensen die zich om verschillende redenen (nog) niet volledig willen of kunnen overschrijven naar onze gemeente, óf voor mensen die elders binnen de Protestantse Kerk van Nederland al lid zijn en die zich daarnaast ook als ‘Vriend’ aan ‘De Rank’ willen verbinden.

Ter informatie: Iemand die al lid is binnen de PKN kan bij ‘De Rank’ wél ‘Vriend van De Rank’ worden maar géén gastlid (omdat twee lidmaatschappen binnen de PKN niet mogelijk zijn).

Wij zijn blij met iedereen die door regelmatig bezoek van kerkdiensten, de Bijbelkringen en andere activiteiten, laat blijken zich thuis te voelen binnen ‘De Rank’.

Bid en werk:

‘De Rank’ heeft leden, gastleden en vrienden. De verwachting is dat de groei zich zal voortzetten waarbij we iedereen die, op welke wijze dan ook, verbonden is aan onze wijkgemeente aansporen bij te dragen aan het voortbestaan van ‘De Rank’.
We hebben elkaar nodig!
Dit geldt in geestelijke zin (draag onze gemeente ook op in uw gebeden), in actieve zin (op welke wijze kunt u uw steentje bijdragen aan de werkzaamheden binnen de gemeente?) en in financiële zin.

Hoe meldt u zich aan als lid, gastlid of ‘Vriend van De Rank’:

Door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie:
dhr. Piet Rosseel
ledenadministratie@derankarhem.nl
telefoonnummer: 026-36366335

Hoe kunt u financieel bijdragen:

Uw gift kunt u overmaken naar onze wijkkas: NL54 INGB 0001 559 972 onder vermelding van ‘Pastoraat’ De Rank.

Graag tot ziens!