Wie zijn wij?

Hervormde Gemeente ‘De Rank’ is een Buitengewone Wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en maakt onderdeel uit van de landelijke PKN.

De gemeente komt elke zondag om 10:00 uur samen in het mooie witte kerkje aan de Huissensedijk 10 in Elden (Arnhem-Zuid).
De Bonifatiuskerk, en het naastgelegen ds. Van Oosterzeehuis, is voor ons de plek waar we Gods Woord horen en waar de gemeente door de week samenkomt voor activiteiten zoals Bijbelstudie e.a.

‘De Rank’ is een gemeente die hecht aan een Reformatorische-, Evangelische verkondiging en die met beide benen in de hedendaagse maatschappij wil staan.
We willen een gemeente zijn die zich richt op een heldere verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in een post-christelijke cultuur.

Het hart van de gemeente wordt gevoed in de zondagse erediensten en wij willen de liefde van Jezus Christus in het leven van alledag uitstralen, waartoe Gods Woord ons oproept.

 
Voor u
Naast volledig lidmaatschap is het mogelijk om VRIEND VAN DE RANK te worden.
Een goede optie voor mensen die in ‘De Rank’ een geestelijk onderdak hebben gevonden, maar die zich om verschillende redenen (nog) niet volledig willen of kunnen overschrijven naar onze gemeente.
Wij zijn blij met iedereen die door regelmatig bezoek van kerkdiensten, de Bijbelkringen en andere activiteiten, laat blijken zich thuis te voelen in ‘De Rank’.
 
Bid en werk: ook als vriend van ‘De Rank’.
‘De Rank’ heeft ongeveer 125 leden en 26 vrienden. De verwachting is dat de groei in leden zich zal voortzetten maar willen ook vrienden en sympathisanten van onze wijkgemeente aansporen bij te dragen aan het voortbestaan van ‘De Rank’. We hebben elkaar nodig!
Daarom willen we u vragen ons te steunen door u aan te melden als vriend van ‘De Rank’, zodat u ook financieel kunt bijdragen. Ook uw gebed is hierbij onmisbaar!
 


Hoe meldt u zich aan als VRIEND VAN DE RANK:
 
Door een e-mail te sturen aan de scriba:
info@gemeentederankarnhem.nl
 
 
Hoe kunt u financieel bijdragen:
Uw gift kunt u overmaken naar onze wijkkas: NL54 INGB 0001 559 972 onder vermelding van ‘Pastoraat’ De Rank.
  

Diensten
De diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur. Op deze website staat een rooster van diensten en voorgangers voor het gehele jaar. 
 
Koffiedrinken
Na de dienst is er koffie / theedrinken in het ‘ds. Van Oosterzeehuis’ naast de kerk.
Dit om nog na te praten over de dienst en om de onderlinge band te versterken.
 
Bijbelkring
Er wordt in het ‘ds. Van Oosterzeehuis’ elke maand Bijbelkring gehouden. Deze Bijbelkring wordt geleid door ds. Kamp.
Op de website staan de data vermeld. Een ieder is van harte welkom. Er komen ook geïnteresseerden van buitenaf.
 
Avond-Bijbelkring
Ook wordt er een avond-Bijbelkring gehouden door ouderling Hans Boer.
Voor data: ‘activiteiten’.
 
Pastoraat
Door de kerkenraadsleden worden pastorale bezoeken gebracht bij hen die daar prijs op stellen.
Als bijstand in het pastoraat is aan de gemeente verbonden:
ds. Kamp, Dolceplein 18 Arnhem – tel: 026-4721796