Naast volledig lidmaatschap is het mogelijk om VRIEND VAN DE RANK te worden.
Een goede optie voor mensen die in ‘De Rank’ een geestelijk onderdak hebben gevonden, maar die zich om verschillende redenen (nog) niet volledig willen of kunnen overschrijven naar onze gemeente.
Wij zijn blij met iedereen die door regelmatig bezoek van kerkdiensten, de Bijbelkringen en andere activiteiten, laat blijken zich thuis te voelen in ‘De Rank’.
 

Bid en werk: ook als vriend van ‘De Rank’.

‘De Rank’ heeft ongeveer 125 leden en 26 vrienden. De verwachting is dat de groei in leden zich zal voortzetten maar willen ook vrienden en sympathisanten van onze wijkgemeente aansporen bij te dragen aan het voortbestaan van ‘De Rank’. We hebben elkaar nodig!

Daarom willen we u vragen ons te steunen door u aan te melden als vriend van ‘De Rank’, zodat u ook financieel kunt bijdragen. Ook uw gebed is hierbij onmisbaar!

Hoe meldt u zich aan als VRIEND VAN DE RANK:

Door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie:
dhr. Piet Rosseel
ledenadministratie@derankarhem.nl
telefoonnummer: 026-36366335

Hoe kunt u financieel bijdragen:

Uw gift kunt u overmaken naar onze wijkkas: NL54 INGB 0001 559 972 onder vermelding van ‘Pastoraat’ De Rank.