Wie zijn wij?
Wijkgemeente De Rank is een Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Arnhem (PKN). De gemeente komt elke zondag om 10 uur samen in dit mooie witte kerkje: de Bonifatiuskerk. Een plek waar we Gods Woord horen verkondigen. De Rank is een gemeente die hecht aan een Reformatorische – Evangelische verkondiging en een gemeenteleven dat hiermee in overeenstemming is.
 
Voor u
Naast lidmaatschap is het mogelijk om VRIEND VAN DE RANK te worden. Bestemd voor mensen die in De Rank een geestelijk onderdak hebben gevonden, maar om verschillende redenen zich (nog) niet willen of kunnen overschrijven naar onze gemeente. Wij zijn blij met iedereen die door regelmatig bezoek van kerkdiensten, de Bijbelkringen en andere activiteiten, laat blijken zich thuis te voelen in De Rank.
 
Bid en werk, ook als vriend van De Rank.
De Rank heeft ongeveer 125 leden en 26 vrienden. De verwachting is dat de groei in leden zich zal voortzetten maar willen ook vrienden en sympathisanten van onze wijkgemeente aansporen bij te dragen aan het voortbestaan van De Rank. We hebben elkaar nodig!
Daarom willen we u vragen ons te steunen door u aan te melden als vriend van De Rank, zodat u ook financieel kunt bijdragen. Ook uw gebed is hierbij onmisbaar!
 


Hoe aanmelden voor Vrienden van De Rank?
 
Door een e-mail te sturen aan de Scriba:
info@gemeentederankarnhem.nl
 
 
Hoe u financieel kunt bijdragen
Ook kunt u uw gift overmaken naar onze wijkkas: NL54 INGB 0001 559 972 onder vermelding van ‘Pastoraat’ De Rank.
  

Diensten
De diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur. Op deze website staat een rooster van voorgangers voor het gehele jaar. 
 
Koffiedrinken
Na de dienst is er koffie / theedrinken in het ‘Ds. Van Oosterzeehuis’ naast de kerk. Dit om nog na te praten over de dienst en om de onderlinge band te versterken.
 
Bijbelkring
Ook wordt er in het ‘Ds. Van Oosterzeehuis’ elke maand Bijbelkring gehouden door onze predikant, ds. P. Vermaat. Op de website staan de data vermeld. Een ieder is daar van harte welkom. Er komen ook geïnteresseerden van buiten !
 
Avond-Bijbelkring
Er wordt ook een avond-Bijbelkring gehouden door Hans Boer.
Voor data: zie submenu.
 
Pastoraat
Door de kerkenraadsleden worden pastorale bezoeken gebracht bij hen die daar prijs op stellen.
Als bijstand in het pastoraat is aan de gemeente verbonden:
ds. P. Vermaat, Thorbeckesingel 115, 3804 CW Veenendaal, tel: 0318-510161
 
 

Nadere gegevens
Adres kerkgebouw:
Bonifatiuskerk, a/d Huissensedijk 10, 6842 AK Elden, (Gem. Arnhem)
 
Info Kerkenraad:
Voorzitter: J. Ros, 026-3234338
Scriba: P. Rosseel, 026-363 63 35 (zie ook gegevens onder ‘Contact’)
 
Adres: Hervormde Wijkgemeente De Rank, Huissensedijk 12, 6842AK Arnhem
 
 
U bent in onze gemeente, ook als vriend, van harte welkom!