Er wordt steeds gezocht naar interessante onderwerpen. Deze kunnen ook aangedragen worden. Aanvang steeds om 19.30 uur. Na de lezing is er koffie en kan er nog worden nagesproken.

2020: nog geen lezingen gepland (nadere info. volgt)