Diensten beluisteren via kerkomroep


Preken en meditaties van Ds. P. Vermaat

  • Meditatie ‘I AM STERDAM’ (n.a.v. Psalm 4:7-9) : klik hier
  • Nieuwjaarspreek 2017: klik hier

Ds. P. Vermaat 50 jaar predikant

Preek uitgesproken op 22 maart 2015 in de Bonifatiuskerk
Preek downloaden: klik hier


Gedachten & Bijdragen

Relevante artikelen: hier klikken
Hogepriesterlijk gebed: hier klikken
Uitspraak Synode inzake ‘Alverzoening’: hier klikken


Kerkgeschiedenis

Calvijn ‘Een mens’: hier klikken
Die vreemde Luther?: hier klikken