Door op de onderstaande titel(s) te klikken, opent u het document:

EXTRA KENNISGEVING (De Rank – 21 december 2021)

protocol corona De Rank versie 4 juni 2021 PDF

Protocol corona Ds. van Oosterzeehuis versie 4 juni

Coronaregels voor de kerkganger (brief en verkort protocol gew. 9-7-2020).

Coronaprotocol De Rank

bijlage Corona protocollen en afspraken (dokument 10 sept 2020 )

Werkzaamheden op zondagmorgen (versie 10 nov 2020) (PDF)