Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard ‘De Rank’ in Elden (gemeente Arnhem) zoekt per direct een bijstand in het pastoraat voor minimaal 12 en maximaal 16 uur per week.

Wij verwachten dat onze bijstand in het pastoraat:

  • bevoegd is tot het voorgaan in de eredienst en het bedienen van de sacramenten;
  • van harte belijdt dat kruis en opstanding van de Heere Jezus het fundament is van ons geloof;
  • tot de orthodoxie binnen de Protestantse Kerk in Nederland behoort en zich nauw verbonden weet met de Gereformeerde Bond.

Onze bijstand in het pastoraat:

  • wordt lid van onze wijkkerkenraad;
  • gaat minimaal 12 keer per jaar voor tijdens de diensten in de Bonifatiuskerk;
  • gaat leiding geven aan onze Bijbelkringen;
  • weet in het pastorale werk liefdevol en begripvol om te gaan met jong en oud;
  • vervult op eigentijdse wijze het jongerenpastoraat.

Voor nadere informatie over onze gemeente verwijzen wij naar onze website: www.derankarnhem.nl 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.
Voor meer inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van onze wijkkerkenraad Wim Hesselink tel.nr. 06-57334854 of e-mail voorzitter@derankarnhem.nl
of met de scriba Jannie Mentink tel. nr. 026 3618422 of e-mail scriba@derankarnhem.nl


Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag voor 1 april 2023 tegemoet via voorzitter@derankarnhem.nl of via het postadres van de Bonifatiuskerk: Huissensedijk 12, 6842 AK Arnhem.

KLIK HIER om de vacaturetekst als PDF-bestand te openen / downloaden.