Zo kun je een palmpaasstok maken

palmpasenstok

Materialen / wat heb je nodig:

Houten kruis:
– latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang
– touw of metaaldraad
Buxustakjes
Stroken gekleurd crêpepapier
Plakband
Rozijnen of krenten
Draad en naald
Pinda’s in de dop
Citroen of sinaasappel
Een ei (echt of chocolade)
Broodhaantje

Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad.
Dit werkje kun je het beste vooraf doen met hulp van je ouders.

Omwikkel het kruis met crêpepapier.
Rijg van dertig pinda’s een slinger. Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten.
Versier het kruis met de verschillende onderdelen. Zet het broodhaantje er tot slot bovenop.

Voor de betekenis van de onderddelen zie ‘de symboliek van de palmpaastok’.

Symboliek van de palmpaasstok

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.
Ze staan ook symbool voor eeuwig leven.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis.
Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht in Jeruzalem.

palmpasenstokken foto

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis.
De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

Pinda’s: aan de stok zouden 30 pinda’s gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Hieronder een video met 2 liedjes van Elly & Rikkert over ‘Palmpasen’.

Wij zwaaien met takken
en pakken de kleden
en spreiden ze uit op de straat:
waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
langs de wegen gaat.

Wij zwieren met palmen
met bloemen en halmen
en sieren de straten voor Hem:
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem…

Hosanna!

In de veertig dagen voor Pasen (veertigdagentijd / vastentijd) staan we stil bij het verhaal dat de Heere Jezus veertig dagen in de woestijn was.
De duivel hield Jezus allemaal mooie dingen voor, om Hem te verleiden.
Zo wilde de duivel proberen dat Jezus God de Vader los zou laten.

Jezus luisterde niet naar alle mooie praatjes van de duivel.
Jezus bleef trouw aan God de Vader en aan Zijn wil.
De Heere Jezus wist wel dat het een moeilijke weg zou worden, maar Hij wist ook dat het de enige manier was om de gesloten deur tussen God en de mensen weer open te maken.

En dat vieren we met Pasen: dat de Heere Jezus de deur die gesloten was weer open heeft gezet.
Nu kunnen wij altijd vrij naar God de Vader gaan!

 

voor dingen die je in de veertigdagentijd kunt maken en doen!

 

En hieronder alvast een video-uitleg wat we straks met Pasen vieren: