ZONDAG VOOR DE VERVOLGDE KERK
ieder jaar op de eerste zondag na Pinksteren

Zondag voor de Vervolgde Kerk