Stichting Protestants Kerkhof Elden

Het doel van de Stichting Protestants Kerkhof Elden is het in stand houden van de mogelijkheid om begraven te worden op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk te Elden. Deze mogelijkheid wordt geboden aan iedereen, die op grond van geboorte en/of op grond van kerkelijke betrokkenheid er aan hecht op dit kerkhof te worden begraven. Daarom zijn er graven beschikbaar voor leden van de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid, leden van de Hervormde gemeente De Rank, leden van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente (die voor hun kerkdiensten gebruik maken van de Bonifatiuskerk) en leden van overige Protestantse kerkgenootschappen uit Arnhem-Zuid.

Het bestuur kan na overleg de mogelijkheid bieden tot begraven op dit kerkhof van diegenen die oorspronkelijk uit Elden afkomstig zijn  of van wie een familielid op het kerkhof begraven is, respectievelijk van wie een urn is bijgezet.

Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor het beheer van het kerkhof. Het kerkhof valt onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse kerk Arnhem.

Voor informatie kunt u terecht bij de heer R. Eelman, secretaris van de Stichting Protestants Kerkhof Elden. Telefoon 026 3817226.

Als u van mening bent in aanmerking te komen om een graf te kopen op dit kerkhof, kunt u contact opnemen met de beheerder van het kerkhof, de heer H. Ramaker. Telefoon 026 3810205. Op het moment van overlijden neemt de begrafenisondernemer contact op met de beheerder.