Voorzitter
(ouderling) dhr. Wim Hesselink
06-57334854
voorzitter@derankarnhem.nl 

Scriba (tevens vicevoorzitter)
(diaken) mevr. Jannie Mentink
026-3618422
scriba@derankarnhem.nl

Ouderling
(ouderling) dhr. Wietse Tolsma
026-3891905
ouderlingen@derankarnhem.nl

Kerkrentmeester
(ouderling) dhr. Piet Rosseel
026-3636335
kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

(ouderling) dhr. Jack Theunissen
026-3115164
kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

Financiën
(diaken) dhr. Rene Vos
026-4420722
financien@derankarnhem.nl

Diaken
mevr. Tineke Logtmeijer

Diaken
dhr. Jan van Beek
06-52077825

BIJSTAND IN HET PASTORAAT
Ds. J.B. Kamp
026-4721796
dominee@derankarnhem.nl

LEDENADMINISTRATIE
Dhr. Piet Rosseel
026-3636335
ledenadministratie@derankarnhem.nl

WEBSITEBEHEER
websitebeheer@derankarnhem.nl

REKENINGNUMMER WIJKKAS WIJKGEMEENTE DE RANK
IBAN: NL54INGB0001559972

t.n.v. Hervormde Wijkgemeente De Rank te Arnhem.
A.u.b. aangeven voor welk doel de bijdrage is bedoeld.