Interim voorzitter
Arie de Jonge (ouderling)
06-232108310

Scriba (tevens vicevoorzitter)
(diaken) mevr. Jannie Mentink
026-3618422
scriba@derankarnhem.nl

Financiën
(diaken) dhr. Rene Vos
026-4420722
financien@derankarnhem.nl

Kerkrentmeester
(ouderling) dhr. Piet Rosseel
aandachtsgebieden: geluid & uitzendingen / teamlid ledenadministratie vanuit ‘De Rank’ 
026-3636335
ouderlingen@derankarnhem.nl (of)
ledenadministratie@derankarnhem.nl (voor individuele benadering)

Ouderlingen (algemeen e-mailadres)
ouderlingen@derankarnhem.nl

Ouderling
Arie de Jonge
06-232108310

Ouderling
Hans Bleijenberg
06-47770230

Diaconie (algemeen e-mailadres)
diaconie@derankarnhem.nl

Diaken
VACATURE

Diaken
VACATURE

KERKELIJK WERKER / BIJSTAND PASTORAAT
VACANT (aanvragen pastoraal bezoek via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335)

LEDENADMINISTRATIE Protestantse Gemeente Arnhem (PGA)
via telefoonnummer:
026-3030437
via e-mail:
ledenadministratie@pgarnhem.nl
via post: 
Ledenadministratie PGA
Rosendaalseweg 505
6824 KL ARNHEM (vermeld bij uw in- of uitschrijving a.u.b. bij dat het om Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’ gaat).

BLOEMENDIENST
Dhr. Hans Boer
026-4437934
bloemendienst@derankarnhem.nl

UITZENDINGEN
Dhr. Hans Boer en Dhr. Piet Rosseel
Hans Boer: 026-4437934
Piet Rosseel: 026-3636335
uitzendingen@derankarnhem.nl

VERHUUR KERK- EN / OF VERENIGINGSGEBOUW
Mevr. Geesje Albertus
026-3815783
verhuur@derankarnhem.nl

WEBSITEBEHEER
websitebeheer@derankarnhem.nl

REKENINGNUMMER HERVORMDE WIJKGEMEENTE DE RANK
IBAN: NL54INGB0001559972

t.n.v. Hervormde Wijkgemeente De Rank te Arnhem.
A.u.b. aangeven voor welk doel de bijdrage is bedoeld (bijv. ‘pastoraat’).

Het ANBI-nummer van de Protestantse Gemeente Arnhem is: 818887126
Dit kunt u vermelden bij uw belastingaangifte, zodra u uw giften invoert.