22 april 2021

Via de onderstaande (‘KLIK HIER’) link kunt u de conceptversie van de Plaatselijke Regeling inzien.

Deze wordt, ter goedkeuring, aan de gemeente voorgelegd, waarna deze pas definitief wordt vastgesteld.

De gemeente krijgt vier weken de tijd om de conceptversie van de Plaatselijke Regeling te lezen en hierop te reageren.
Reacties kunnen voor 20 mei 2021 schriftelijk worden ingediend bij scriba Jannie Mentink:    jm.mentink@hotmail.com

Na 20 mei zal de kerkenraad de reacties bespreken en indien nodig wijzigingen aanbrengen in het concept.
De gewijzigde versie zal wederom op de website geplaatst worden en zodra dit mogelijk is met de gemeente besproken worden tijdens een gemeente- avond / middag.

Daarna zal de regeling definitief worden vastgesteld.

Aangezien dit (t.g.v. de coronacrisis) nog enige tijd kan duren, zal de kerkenraad in tussentijd zoveel mogelijk volgens deze concept-versie handelen.

Bij het onderdeel 2.1.1 (stemrecht en verkiesbaarheid) staat nu aangegeven welke rechten en mogelijkheden de kerkenraad per categorie / lidmaatschap wil toekennen.
Mocht u daar andere ideeën over hebben, maak dit dan kenbaar in uw reactie aan de scriba.

KLIK HIER om naar de concept-versie van de Plaatselijke Regeling van ‘De Rank’ te gaan.