Hervormde Gemeente ‘De Rank’ is een Wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en maakt onderdeel uit van de landelijke PKN.

De gemeente komt elke zondag om 10:00 uur samen in de Bonifatiuskerk aan de Huissensedijk 10 in Elden (Arnhem-Zuid).
De Bonifatiuskerk, en het naastgelegen ds. Van Oosterzeehuis, is voor ons de plek waar we Gods Woord horen en waar de gemeente door de week samenkomt voor activiteiten zoals Bijbelstudie e.a.

‘De Rank’ is een gemeente die hecht aan een Reformatorische-, Evangelische verkondiging en die met beide benen in de hedendaagse maatschappij wil staan.
We willen een gemeente zijn die zich richt op een heldere verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in een geseculariseerde samenleving.

Het hart van de gemeente wordt gevoed in de zondagse erediensten en wij willen de liefde van Jezus Christus in het leven van alledag uitstralen, waartoe Gods Woord ons oproept.

Lees verder: Wat geloven wij