Onze Hervormde gemeente de Rank is een ‘Buitengewone Wijkgemeente’ binnen de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en maakt onderdeel uit van de landelijke PKN.

De gemeente komt elke zondag (aanvang dienst om 10:00 uur) samen in het mooie Witte Kerkje op de Huissensedijk in Elden (Arnhem-Zuid) – de Bonifatiuskerk – een plek waar we Gods Woord horen en waar de gemeente door de week samenkomt voor Bijbelstudie.

‘De Rank’ is een gemeente die hecht aan een Reformatorische – Evangelische verkondiging en die tegelijk met beide benen in de hedendaagse maatschappij wil staan. We willen een gemeente zijn die zich richt op een heldere verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in een post-christelijke cultuur.

Het hart van de gemeente wordt gevoed m.n. in de zondagse erediensten en wil dat in het leven wan elke dag uitstralen, zoals het Woord van God ons leert!

Lees verder: Wat geloven wij