GEANNULEERD: Gemeentemorgen van zaterdag 27 november 10.00 uur in het ds. Van Oosterzeehuis.

Voor nadere informatie zie de Weekbrief

Belangrijke documenten om door te lezen (en op te reageren richting de kerkenraad).

Klik op de onderstaande twee linken om de betreffende documenten te openen:

  1. Vacaturekrant (vacatures binnen de kerkenraad)
  2. Verwachtingen ten aanzien van de nieuw te benoemen medewerker (voorganger of kerkelijk werker)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (en de versoepelingen vanuit de overheid en het RIVM) zijn met ingang van 10 oktober 2021 de diensten van ‘De Rank’ weer vrij toegankelijk.

Voor het bijwonen van de diensten gelden de onderstaande regels:

  1. Iedereen moet zelf voor vervoer naar de kerk zorgen. De kerkenraad biedt hierin geen ondersteuning.
  2. Ook gelden de gangbare maatregelen: men mag geen corona-verschijnselen hebben en moet de handen bij het betreden van de kerkzaal desinfecteren.
  3. Er moet een mond-neusmasker gedragen worden tot aan de zitplaats (zodra men zit kan dit afgezet worden).
  4. Er wordt geadviseerd om de afstand van 1,5 meter tot elkaar te betrachten.
  5. Er mag tijdens de dienst worden meegezongen, zij het op spraakniveau.

Als u op de link klikt KLIK HIER dan kunt u de mededeling van de kerkenraad lezen over het weer openstellen van het kerkgebouw en de mogelijkheid tot koffiedrinken na de dienst.

Tot slot:
Houd er wel rekening mee dat de kerk voor de dienst zoveel mogelijk op temperatuur wordt gebracht en dat de kachel tijdens de dienst uitstaat i.v.m. de luchtcirculatie die anders ontstaat. Deze circulatie zou aerosolen rondblazen, hetgeen we willen voorkomen.

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

zaterdag 11 december om 10:00 uur in het ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk nr. 12 Elden (gem. Arnhem)