Met grote vreugde kunnen wij u meedelen dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen het benoemen van de heer Kees Smits tot kerkelijk werker bij onze wijkgemeente (nadere informatie volgt later)

 

 

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Donderdag 9 juni 2022, aanvang 19.30 uur in het ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk nr. 12 Elden (gem. Arnhem)