Nieuwe pagina op onze site over ons orgel

Sinds kort is er een pagina aan onze website toegevoegd over ons mooie
‘Maarschalkerweerd-orgel’.
Een organist die regelmatig diensten binnen ‘De Rank’ begeleidt, heeft een video-montage gemaakt waarin het orgel maar liefst een half uur te horen is.

De pagina bekijken?

Klik HIER

Paasmiddag

De paasmiddag zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 24 maart 2020.
Nadere informatie volgt.

Jaarlijks gemeente-uitje

Het jaarlijkse gemeente-uitje is gepland op dinsdag 16 juni 2020.
Nadere informatie volgt.

Johannes de Heer-zangdienst

De eerstvolgende Johannes de Heer-zangdienst in onze mooie Bonifatiuskerk aan de Huissensedijk nummer 10 in Elden / Arnhem is op:
zondag 19 april 2020 om 19:00 uur

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

26 maart om 19:30 uur in het ds. Van Oosterzeehuis

Etentje voor alleengaande gemeenteleden / vrienden van ‘de Rank’

Op vrijdag 28 februari is er voor alle alleengaande gemeenteleden / vrienden van ‘de Rank’ een etentje.

Inloop vanaf 12:00 uur aanvang maaltijd ongeveer 12.30 uur.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de familie Kramp tel. 0316-332175

Vanuit de kerkenraad

Geplaatst 17 februari 2020

Zondag 16 februrai heeft de kerkenraad in overleg met de centrale commissie van beheer de onderstaande mededeling aan de gemeente gedaan.

Mededeling over renovatie ds. Van Oosterzeehuis

Vorige week is de kerkenraad bijgepraat over de stand van zaken betreffende de renovatie van het ds. Van Oosterzeehuis.
Als eerste moet wel worden gezegd dat de plannen nog niet zijn goedgekeurd door de algemene kerkenraad en dat de bouwvergunning ook nog niet is verleend door de gemeente dus het zijn voorlopige plannen.
Wel is het zo dat de gemeente de plannen positief heeft ontvangen.
Wat betreft de toestemming van de algemene kerkenraad: de kerkrentmeesters zijn daar positief over gestemd.

Dan nu de plannen zelf:
Er zijn vier boekjes met het voorlopige ontwerp die u kunt inzien en die op diverse tafels liggen (deze moeten wel retour omdat het schetsontwerpen betreft).
Het is de bedoeling dat het huidige gebouw naar achteren, met ongeveer 7 meter, wordt verlengd: over dezelfde breedte als het huidige gebouw.
Het huidige gebouw blijft staan en wordt opnieuw ingedeeld.
De huidige toiletgroep en keuken worden gesloopt en vervangen door nieuwe welke komen in de kop van het oude gebouw (dijkzijde).
Hier is voor gekozen omdat daar ook alle technische installaties zitten.
De huidige ingang blijft ook in de toekomst ingang alleen zal de portaalruimte vergroot worden zodat rolstoelers er eenvoudiger kunnen manoeuvreren.
Er komt een nieuw en apart invalide toilet en een toiletgroep voor dames en heren en een kleine vergaderruimte c.q. keuken in de voorzijde oudbouw.
Er komt een scheidingswand ongeveer ter hoogte van de achterzijde van de huidige kachel.
De resterende ruimte van de oudbouw- en de ruimte van de nieuwbouw wordt één grote ontmoetingsruimte.
In de ontmoetingsruimte komt geen verlaagd plafond meer.
De wanden van de oudbouw zullen aan de binnenzijde bekleed worden met vocht- en warmte isolerende platen, ook zal het dak worden geïsoleerd.
Er komt in het gebouw een betonnen vloer voorzien van vloerverwarming.
Voor wat de planning betreft is het wachten nu op toestemming van de algemene kerkenraad en de bouwvergunning van de gemeente.
Als dat allemaal positief verloopt zonder bezwaren hoopt men deze zomer met de werkzaamheden te starten.
De duur van de werkzaamheden zal ongeveer 4 maanden zijn.
In die tijd zullen wij het gebouw niet kunnen gebruiken.
Hoe hier mee om te gaan is nog niet duidelijk.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen plaats vinden dan zullen wij u op de hoogte stellen.
Heeft u vragen over de tekeningen stel die aan één van de aanwezige kerkenraadsleden.
Zijn er nog algemene vragen of opmerkingen?
Laat het mij weten.

Wim Hesselink, voorzitter