Online uitzendingen ‘De Rank’

Nu de kerk, in verband met het coronavirus COVID-19,  enkele maanden gesloten is voor wat betreft de openbare kerkdiensten: komt de kerk naar u toe!

De dominee verzorgt ieder weekend, samen met iemand van de kerkenraad en een organist, een internet-uitzending.

Het betreft wekelijks een uitzending via Kerkomroep.nl en regelmatig wordt er ook een video-montage gemaakt (zoals met Palmpasen en met Pasen).
De video-montages zijn op onze site te vinden bij het tabblad
DIVERSE BIJDRAGEN / Kerkdiensten op video

Via deze website en via de zondagsbrief houden we u de komende weken op de hoogte over de internet-uitzendingen en over andere initiatieven.

PLANNING VOOR DE KOMENDE WEKEN:

Zaterdag 4 april 2020 
10:00 uur – LIVE uitzending i.v.m. Palmpasen via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)
Zondag 5 april 2020 
De video-montage van de Palmpasen-dienst staat online op onze website.

Vrijdag 10 april 2020
10:00 uur – LIVE uitzending i.v.m. Goede Vrijdag via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)

Zaterdag 11 april 2020
10:00 uur – GEMONTEERDE Paas-uitzending via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)
Zondag 12 april 2020
De video-montage die speciaal voor Pasen in elkaar is gezet staat online op onze website.

Zaterdag 18 april 2020
10:00 uur – LIVE uitzending via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)

Zaterdag 25 april 2020
10:00 uur – LIVE uitzending via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)
Zondag 26 april 2020
10:00 uur – de video-montage van de dienst die gisteren is opgenomen staat online op onze website.

Zaterdag 2 mei 2020 
10:00 uur – LIVE uitzending via Kerkomroep.nl (ook later te beluisteren)

Ps.
De diensten worden op zaterdag LIVE uitgezonden (en soms ook per video opgenomen) omdat:

1. Kerkomroep.nl zondags momenteel regelmatig overbelast is (waardoor online LIVE-uitzendingen vastlopen).

2. Dit ons in de gelegenheid stelt om de video-opnames te monteren, zodat de video zondags online op onze website staat.

KLIK HIER om naar Kerkomroep.nl te gaan
(u gaat dan regelrecht naar de pagina van ‘De Rank’).

Behoefte aan troost en bemoediging

In deze moeilijke tijd heeft een mens behoefte aan woorden van troost en bemoediging.

De een vindt die in een gedicht, de ander in een Bijbeltekst of in een lied.

Ook zouden wij zo graag op bezoek gaan bij onze dierbaren en/of gemeenteleden en een arm om hen heen slaan, om troost en warmte te bieden.

Het coronavirus belemmert ons daar momenteel enorm in.

Wij als christelijke gemeente hebben de opdracht om elkaar vast te houden, te troosten en te bemoedigen.
Gelukkig stellen de moderne communicatiemiddelen ons in staat om veel aan te bieden.
Maar wat ontbreekt, is de warme arm om ons heen en het elkaar zien.

Wij proberen u via allerhande kanalen zoveel mogelijk woorden van troost en bemoediging te bieden in deze tijd.
Kijk daarom op deze site eens onder het tabblad DIVERSE BIJDRAGEN waar u video’s van diensten vanuit onze kerk vindt, maar ook diverse andere bijdragen en verwijzingen.

Namen de kerkenraad wens ik u Gods kracht, bemoediging en bescherming toe.

Blijf gezond en hopelijk tot snel in onze geliefde Bonifatiuskerk!

Wim Hesselink, voorzitter ‘De Rank’

Kerkdiensten en het coronavirus COVID-19

(voor het laatst geüpdatet op 23 maart 2020)

Beste broeders en zusters,

De kerkenraad van ‘De Rank’ heeft, met pijn in het hart, halverwege maart besloten om alle openbare (voor iedereen toegankelijke) kerkdiensten te ANNULEREN.

Nu het RIVM alle samenkomsten / evenementen (ook onder de 100 personen) heeft verboden, onderstreept dit ons besluit van eerder deze maand om er met elkaar zorg voor te dragen dat wij ouderen en andere kwetsbaren maximaal proberen te beschermen tegen het coronavirus.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 1 juni 2020 (deze datum wordt indien nodig bijgesteld aan de hand van mededelingen en voorschriften vanuit het RIVM).

Wij roepen iedereen op om in gebed en gedachte onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen met alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus over de hele wereld, hun nabestaanden, de mensen die met het virus besmet zijn, het medisch personeel en andere hulpverleners en allen die vanuit de overheid en andere instellingen zich inzetten om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij raden u tot slot aan de actuele stand van zaken te raadplegen op de website van het RIVM, op onze eigen website én wij zullen indien nodig een (extra) nieuwsbrief uitbrengen.

Nu wij elkaar een aantal weken niet treffen in en rondom de kerk, kunnen wij elkaar wellicht wat vaker bellen om op die wijze toch contact met elkaar te houden.
Laten we daarin vooral ook denken aan de ouderen, zieken en aan huis gebonden mensen.

Omdat deze maatregel de kerkgang enkele maanden belemmert, beraad de kerkenraad zich momenteel, samen met ds. J.B. Kamp (bijstand in het pastoraat), over initiatieven zoals internetuitzendingen e.a.
U wordt daarover via de zondagsbrief op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
u allen Gods zegen toewensend,

Wim Hesselink, voorzitter ‘De Rank’

Meer handreikingen n.a.v. het coronavirus:

PKN-RICHTLIJNEN
Klik HIER om de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland te lezen,
aangaande kerkdiensten en andere activiteiten.

THUIS EEN PREEK LEZEN
Mocht u thuis een preek willen lezen,
bezoekt u dan zeker eens de website van ds. Arie Romein (ons wel bekend!)
Hij heeft een verzameling van zijn preken én andere bijdragen online gezet.

www.arieromein.nl

VIDEO TER BEMOEDIGING
Graag delen wij ook hier de video ‘Bemoediging in roerige tijden’.
Deze video werd zondag 15 maart jongstleden online uitgebracht
door het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’.

Het is onze wens, dat de eerder (in onze vertrouwde Bonifatiuskerk) opgenomen video-beelden van zang en orgelspel, evenals de woorden uit het Mattheüs-evangelie, ons allen tot bemoediging mogen zijn en dat dit alles ons het goede perspectief voor ogen mag houden!

Nieuwe pagina op onze site over ons orgel

Sinds kort is er een pagina aan onze website toegevoegd over ons mooie
‘Maarschalkerweerd-orgel’.
Een organist die regelmatig diensten binnen ‘De Rank’ begeleidt, heeft een video-montage gemaakt waarin het orgel maar liefst een half uur te horen is.

De pagina bekijken?

Klik HIER

Jaarlijks gemeente-uitje

Het jaarlijkse gemeente-uitje is gepland op dinsdag 16 juni 2020.
Nadere informatie volgt.

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Tot nadere orde geannuleerd

Vanuit de kerkenraad

Geplaatst 17 februari 2020

Zondag 16 februrai heeft de kerkenraad in overleg met de centrale commissie van beheer de onderstaande mededeling aan de gemeente gedaan.

Mededeling over renovatie ds. Van Oosterzeehuis

Vorige week is de kerkenraad bijgepraat over de stand van zaken betreffende de renovatie van het ds. Van Oosterzeehuis.
Als eerste moet wel worden gezegd dat de plannen nog niet zijn goedgekeurd door de algemene kerkenraad en dat de bouwvergunning ook nog niet is verleend door de gemeente dus het zijn voorlopige plannen.
Wel is het zo dat de gemeente de plannen positief heeft ontvangen.
Wat betreft de toestemming van de algemene kerkenraad: de kerkrentmeesters zijn daar positief over gestemd.

Dan nu de plannen zelf:
Er zijn vier boekjes met het voorlopige ontwerp die u kunt inzien en die op diverse tafels liggen (deze moeten wel retour omdat het schetsontwerpen betreft).
Het is de bedoeling dat het huidige gebouw naar achteren, met ongeveer 7 meter, wordt verlengd: over dezelfde breedte als het huidige gebouw.
Het huidige gebouw blijft staan en wordt opnieuw ingedeeld.
De huidige toiletgroep en keuken worden gesloopt en vervangen door nieuwe welke komen in de kop van het oude gebouw (dijkzijde).
Hier is voor gekozen omdat daar ook alle technische installaties zitten.
De huidige ingang blijft ook in de toekomst ingang alleen zal de portaalruimte vergroot worden zodat rolstoelers er eenvoudiger kunnen manoeuvreren.
Er komt een nieuw en apart invalide toilet en een toiletgroep voor dames en heren en een kleine vergaderruimte c.q. keuken in de voorzijde oudbouw.
Er komt een scheidingswand ongeveer ter hoogte van de achterzijde van de huidige kachel.
De resterende ruimte van de oudbouw- en de ruimte van de nieuwbouw wordt één grote ontmoetingsruimte.
In de ontmoetingsruimte komt geen verlaagd plafond meer.
De wanden van de oudbouw zullen aan de binnenzijde bekleed worden met vocht- en warmte isolerende platen, ook zal het dak worden geïsoleerd.
Er komt in het gebouw een betonnen vloer voorzien van vloerverwarming.
Voor wat de planning betreft is het wachten nu op toestemming van de algemene kerkenraad en de bouwvergunning van de gemeente.
Als dat allemaal positief verloopt zonder bezwaren hoopt men deze zomer met de werkzaamheden te starten.
De duur van de werkzaamheden zal ongeveer 4 maanden zijn.
In die tijd zullen wij het gebouw niet kunnen gebruiken.
Hoe hier mee om te gaan is nog niet duidelijk.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen plaats vinden dan zullen wij u op de hoogte stellen.
Heeft u vragen over de tekeningen stel die aan één van de aanwezige kerkenraadsleden.
Zijn er nog algemene vragen of opmerkingen?
Laat het mij weten.

Wim Hesselink, voorzitter