In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus (en de verlengde lockdown) zijn met ingang van nu alle diensten t/m 7 februari 2021 niet meer toegankelijk voor gemeenteleden.

Slechts de medewerkenden zullen in de kerk aanwezig zijn.

Wel kunt u de geplande diensten online beluisteren en meekijken via onze Kerkomroeppagina.


Actie Kerkbalans 2021 (16 januari t/m 31 januari 2021)

Geachte leden van “De Rank”.

I.v.m. de coronatijd kunnen de enveloppen met kerkbalans 2021 niet in de kerk uitgereikt worden.

Daarom zal geprobeerd worden de enveloppen vanaf 10 januari bij u thuis te laten bezorgen.

Omdat deze niet opgehaald kunnen worden is de vraag deze per post retour te sturen naar het kerkelijk bureau. (Een retourenvelop is bijgesloten)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Piet Rosseel.

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Datum nader te bepalen i.v.m. de ‘lockdown’…


Het ds. Van Oosterzeehuis is opgeleverd!

Nu het gerenoveerde ds. Van Oosterzeehuis is opgeleverd willen we u graag op de hoogte houden en een aantal foto’s met u delen.
Daarom hebben we onder het tabblad ‘KERKGEBOUW E.A.’ een pagina aangemaakt rondom de renovatie van het ds. Van Oosterzeehuis.

KLIK HIER om deze pagina te bezoeken.


Coronamaatregelen: (de diensten zijn t/m 7 februari 2021 NIET toegankelijk voor gemeenteleden)

Zodra medewerkenden (of buiten de lockdown ook overige gemeenteleden) de diensten bezoeken, geldt het volgende:

De overheid verplicht het dragen van een mondkapje bij kerkbezoek niet, omdat  een gebedshuis, net als kantoren en clubgebouwen, een besloten plaats is en daar geen mondkapjesplicht geldt.
De kerkenraad heeft zich echter, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het welzijn en het gevoel van veiligheid van alle gemeenteleden, nogmaals met deze problematiek beziggehouden. De kerkenraad is de mening toegedaan dat wij de Bijbelse opdracht hebben om naar elkaar om te zien en elkaar een zo veilig mogelijke omgeving te bieden om de erediensten bij te wonen. Daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Iedere kerkganger dient bij het bezoeken van de eredienst een mondkapje te dragen. Deze draagplicht geldt vanaf het moment dat u het  kerkenpad op loopt totdat u op uw plaats zit. Zodra u zit mag het mondkapje af. U zet uw mondkapje weer op wanneer u opstaat om de kerkzaal te verlaten en u houdt het op tot u op de parkeerplaats bent.
Dit beleid komt overeen met het beleid zoals dat voor theaters geldt.

Vraagt u gerust om een mondkapje wanneer u er één bent vergeten. In de consistorie ligt altijd een pakje mondkapjes en de gastheer of -vrouw voorziet u er graag van.