In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (en de vorderingen qua vaccineren) zijn met ingang van 4 juli 2021 de diensten (onder voorwaarden) weer toegankelijk voor meerdere gemeenteleden.

Ook kunt u de diensten online blijven beluisteren en meekijken via onze Kerkomroeppagina.

Voor het bijwonen van de diensten gelden de onderstaande regels:

  1. Iedereen moet zelf voor vervoer naar de kerk zorgen. De kerkenraad biedt hierin geen ondersteuning.
  2. Ook gelden de gangbare maatregelen: men mag geen corona verschijnselen hebben en moet de handen bij het betreden en verlaten van de kerkzaal desinfecteren.
  3. Er mag tijdens de dienst worden meegezongen zij het wel op spraak niveau.
  4. U moet zich vooraf aanmelden: de procedure vindt u onderaan deze mededeling.
  5. Er is na de dienst nog geen mogelijkheid tot koffiedrinken.

De aanmeldprocedure gaat als volgt:
U kunt zich op de vrijdag voor de dienst tussen 18.30 uur en 20.00 uur aanmelden bij de scriba, mevr. Jannie Mentink, tel. Nr. 026-7505826
In principe geldt de volgende prioriteitsvolgorde:
1) Dienstdoend medewerkers.
2) Zij die nog niet geweest zijn (hebben voorrang).
3) Volgorde van aanmelden.

Daar komt bij dat wij de uitvalsmogelijkheid hebben richting het ds. Van Oosterzeehuis.
Wij kunnen in het ds. Van Oosterzeehuis realiseren dat de diensten, samen met elkaar, in beeld en

Tot slot:
Houd er wel rekening mee dat de kerk voor de dienst zoveel mogelijk op temperatuur wordt gebracht en dat de kachel tijdens de dienst uitstaat i.v.m. de luchtcirculatie die anders ontstaat.
Deze circulatie zou aerosolen rond kunnen blazen, hetgeen we willen voorkomen.
Ook zal de kerkzaal tijdens de dienst geventileerd worden om meezingen mogelijk te maken.

Mocht u een dienst willen bijwonen, meld u altijd aan!

ONLINE Johannes de Heer-zangdienst 

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Dinsdag 13 juli 2021 aanvang 19.30 uur.