In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus (en de verlengde lockdown) zijn met ingang van nu alle diensten tot nader order niet meer toegankelijk voor gemeenteleden.

Slechts de medewerkenden zullen in de kerk aanwezig zijn.

Wel kunt u de geplande diensten online beluisteren en meekijken via onze Kerkomroeppagina.

Video ONLINE Paaszang 2021

10 geboden in coronatijd

Op verzoek van enkele gemeenteleden is op de pagina Diverse bijdragen / overige bijdragen een link geplaatst naar de 10 geboden in coronatijd zoals die zondag 31 januari door ds. Hendriks werden gelezen in de eredienst. Hierbij de directe link naar de 10 geboden in coronatijd KLIK HIER

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Zaterdag 17 April 2020 aanvang 9.30 uur.

Coronamaatregelen: (de diensten zijn tot nader order NIET toegankelijk voor gemeenteleden)

Zodra medewerkenden (of buiten de lockdown ook overige gemeenteleden) de diensten bezoeken, geldt het volgende:

De overheid verplicht het dragen van een mondkapje bij kerkbezoek niet, omdat  een gebedshuis, net als kantoren en clubgebouwen, een besloten plaats is en daar geen mondkapjesplicht geldt.
De kerkenraad heeft zich echter, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het welzijn en het gevoel van veiligheid van alle gemeenteleden, nogmaals met deze problematiek beziggehouden. De kerkenraad is de mening toegedaan dat wij de Bijbelse opdracht hebben om naar elkaar om te zien en elkaar een zo veilig mogelijke omgeving te bieden om de erediensten bij te wonen. Daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Iedere kerkganger dient bij het bezoeken van de eredienst een mondkapje te dragen. Deze draagplicht geldt vanaf het moment dat u het  kerkenpad op loopt totdat u op uw plaats zit. Zodra u zit mag het mondkapje af. U zet uw mondkapje weer op wanneer u opstaat om de kerkzaal te verlaten en u houdt het op tot u op de parkeerplaats bent.
Dit beleid komt overeen met het beleid zoals dat voor theaters geldt.

Vraagt u gerust om een mondkapje wanneer u er één bent vergeten. In de consistorie ligt altijd een pakje mondkapjes en de gastheer of -vrouw voorziet u er graag van.