Iedere week ontvangen vrienden en leden van Hervormde Gemeente ‘De Rank’ via e-mail een ‘weekbrief’.
Enerzijds wordt de gemeente hierin geïnformeerd over een aantal zaken aangaande de dienst (zo staat het ‘lied voor de dienst’ altijd in de weekbrief afgedrukt), anderzijds biedt de weekbrief ruimte voor nieuws en bijdragen in bredere zin.

Daarom wordt de meest actuele WEEKBRIEF ook online op onze website geplaatst:

WEEKBRIEF WEEK 24 van 9 t/m 15 juni 2024 KLIK HIER