Normaliter ontvangen de mensen die de kerkdienst van Hervormde Gemeente ‘De Rank’ bezoeken iedere zondag een zondagsbrief.
Enerzijds wordt de gemeente hierin geïnformeerd over een aantal zaken aangaande de dienst (zo staat het ‘lied voor de dienst’ altijd in de zondagsbrief afgedrukt), anderzijds biedt de zondagsbrief ruimte voor nieuws en bijdragen in bredere zin.

Daarom wordt de meest actuele zondagsbrief ook online op onze website geplaatst:

Zondagsbrief 31 mei 2020KLIK HIER

KLIK HIER om het liturgieboekje behorende bij de online-Pinksterdienst te openen.