Zondags ontvangen de mensen die de kerkdienst van Hervormde Gemeente ‘De Rank’ bezoeken een ‘weekbrief’.
Enerzijds wordt de gemeente hierin geïnformeerd over een aantal zaken aangaande de dienst (zo staat het ‘lied voor de dienst’ altijd in de zondagsbrief afgedrukt), anderzijds biedt de zondagsbrief ruimte voor nieuws en bijdragen in bredere zin.

Daarom wordt de meest actuele WEEKBRIEF ook online op onze website geplaatst:

Weekbrief week 48 – 28 nov. t/m 4 dec. 2021 KLIK HIER