BEZOEKADRES – Hervormde Gemeente ‘De Rank’
Bonifatiuskerk
Huissensedijk 10
6842 AK ARNHEM

POSTADRES – Hervormde Gemeente ‘De Rank’
ds. Van Oosterzeehuis
Huissensedijk 12
6842 AK ARNHEM

BIJSTAND IN HET PASTORAAT
Ds. J.B. Kamp
026-4721796
dominee@derankarnhem.nl

KERKENRAAD

Voorzitter
(ouderling) dhr. Wim Hesselink
tevens contactpersoon verbouwing ds. Van Oosterzeehuis
06-57334854
voorzitter@derankarnhem.nl 

Scriba (tevens vicevoorzitter)
(diaken) mevr. Jannie Mentink
026-3618422
scriba@derankarnhem.nl

Kerkrentmeester
(ouderling) dhr. Hans Boer
aandachtsgebieden: bloemendienst / kerkomroep e.a.
026-4437934
kerkrentmeester-hans@derankarnhem.nl

Kerkrentmeester
(ouderling) dhr. Jack Theunissen
aandachtsgebieden: geluid / vrijwilligers e.a.
026-3115164
kerkrentmeester-jack@derankarnhem.nl

Financiën
(diaken) dhr. Rene Vos
026-4420722
financien@derankarnhem.nl

Diaken
mevr. Ali Spang-Slok

Diaken
dhr. Jan van Beek
06-52077825

 

LEDENADMINISTRATIE
Dhr. Piet Rosseel
026-3636335
ledenadministratie@derankarnhem.nl

VERHUUR KERK- EN / OF VERENIGINGSGEBOUW
Mevr. Geesje Albertus
026-3815783
verhuur@derankarnhem.nl

WEBSITEBEHEER
websitebeheer@derankarnhem.nl

REKENINGNUMMER HERVORMDE WIJKGEMEENTE DE RANK
IBAN: NL54INGB0001559972

t.n.v. Hervormde Wijkgemeente De Rank te Arnhem.
A.u.b. aangeven voor welk doel de bijdrage is bedoeld.

Het ANBI-nummer van de Protestantse Gemeente Arnhem is: 818887126
Dit kunt u vermelden bij uw belastingaangifte, zodra u uw giften invoert.