‘De Schakel’ is een uitgave van de Kerkenraad van ‘De Rank’.
Het blad informeert de gemeenteleden over actuele onderwerpen en activiteiten.

Hoe ‘De Schakel’ wordt voortgezet (digitaal of anders) staat momenteel ter discussie, wij hopen u hierover z.s.m. te kunnen informeren.