‘De Schakel’ is een uitgave van de Kerkenraad van ‘De Rank’.
Het blad informeert de gemeenteleden over actuele onderwerpen en activiteiten.
Hieronder kunt u de meest recente versie lezen.

2020
De Schakel – Jaargang 53 – nr 4 KLIK HIER