In ons mooie en historisch waardevolle kerkgebouw wordt al eeuwen lang uit de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Wij hechten aan traditie, maar staan met ons geloof in het leven van vandaag. Met alle vragen en antwoorden, alle problemen en uitdagingen die daarbij horen.

Met alle beschikbare middelen streven wij er naar om de boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden aan gemeenteleden en belangstellenden.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft
(Johannes 3:16)

 

We geloven dat het Evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn.