Hervormde Gemeente ‘De Rank’ wordt in het pastoraat bijgestaan door ds. Kamp.

Sinds onze verhuizing naar het mooie witte kerkje aan de Huissensedijk in Elden (Gem. Arnhem) – en de inzet van predikanten en gemeenteleden – mogen we ons verheugen in een toename van het aantal gemeenteleden. Daar zijn we erg dankbaar voor en we willen ons inzetten voor verdere groei en mogelijke ‘verjonging’ van onze gemeente.

Dit alles in het besef, en in afhankelijkheid, van onze God die alles bestuurt.

 

Pastoraal Diaconaal Centrum

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek.
Graag vermelden wij hier de link naar de website van De Herberg (algemeen): hier klikken